Privacy Policy

KynoCirkel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
KynoCirkel
Botmeer 34
3068 KR ROTTERDAM
e-mail: info@kynocirkel.nl

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om jouw persoonsgegevens te morgen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand jou zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
KynoCirkel verwerkt persoonsgegevens door zowel door formulieren waarmee je actief informatie aan ons deelt (denk bijvoorbeeld aan het contactformulier) als doordat je gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast jouw e-mailadres ook jouw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem. Deze persoonsgegevens worden op basis van jouw toestemming verwerkt.

Jij geeft deze gegevens uit eigen beweging. Je kunt jouw toestemming eenvoudig in trekken door je af te melden van onze nieuwsbrief onderaan elke mail of via info@kynocirkel.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons geeft voor de volgende doelen:

 • Inschrijving voor een consult, workshop en/of lezing.
 • Afhandeling van jouw betaling.
 • Om je te bellen en/of te e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het aanleggen van een dossier voor de behandeling van je hond(en) 

Jouw rechten als betrokkenen

 • Recht op informatie. Jij hebt het recht op volledige en juiste informatie. Deze verstrekken wij jouw via onze privacyverklaring. Uiteraard kun je ons ook altijd alles vragen via info@kynocirkel.nl
 • Recht op inzage. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie. Als je denkt dat wij verkeerde gegevens verwerken van jou, kun je dit laten aanpassen door ons een verzoek te sturen per e-mail.
 • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om jouw gegevens bij ons te laten verwijderen.
  Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel bewaren voor onze administratie.
  Als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief, worden jouw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd.
 • Recht om verwerkingen te beperken. Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken kun je dat deel van de verweking beëindigen.
 • Recht van bezwaar. Je kunt verwerkingen van jouw persoonsgegevens stopzetten.
 • Recht op dataportabiliteit. Door de nieuwe wetgeving heb jij het recht om jouw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op jouw verzoek ook doorsturen.

Jouw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je sturen naar info@kynocirkel.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging van jouw verzoek. Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze geldig zijn verklaard.
KynoCirkel wil je er tevens op wijze dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Bewaartermijnen:
Wij bewaren je persoonsgegevens op een veilige wijze, en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is alleen voor inschrijving van een consult, lezing/workshop, nieuwsbrief en voor facturering.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. De persoonsgegevens welke wij verwerken door het abonneren op onze nieuwsbrief bewaren we totdat jij je afmeldt.

Persoonsgegevens voor een consult wordt alleen gebruikt voor het aanleggen van een dossier m.b.t. de behandeling van de hond. Op jouw verzoek wordt dit dossier verwijderd nadat de behandeling is voltooid.
Zonder verzoek tot verwijdering van de gegevens, worden dossiers tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn.
Denk hierbij aan administratieplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
KynoCirkel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoend aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
KynoCirkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kynocirkel.nl